OBCHODNÉ PODMIENKY

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s Obchodnými podmienkami uvedenými predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnosť on-line nákupu nonstop priamo z Vášho domova alebo kancelárie. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou objednávkového formulára, ktorý je umiestený v menu /BUY WAVE/ na našej stránke .Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Zaväzujeme sa, že našim odberateľom budeme dodávať len tovar nepoškodený a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej alebo akejkoľvek inej objednávky (zmluvy o kúpe tovaru) je uvedenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí (napr.: kontakt, adresa...).

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania vám zašleme e-mailom alebo potvrdíme telefonicky. V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky v najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní e-mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky.

4) STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a udania dôvodu do doby, kým tovar nebol odoslaný predávajúcim.  Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania do 14 dní. V prípade stornovania záväznej objednávky za tovar, ktorý už bol predávajúcim odoslaný, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru (prepravné náklady). Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak už nemá žiadne výtlačky k dispozícií kupujúcim, teda je vypredaný.5) POŠTOVNÉ, PREPRAVA

Objednaný tovar Vám tovar zašleme na Vami uvedenú adresu Slovenskou poštou.

 

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je do 48 hodín po obdržaní objednávky. Pri objednávke nového čísla pred jeho oficiálnym vydaním do stánkov, bude objednaný tovar odoslaný v deň uverejnenia čísla v stánkoch.

7) SPÔSOB PLATBY

Vopred na účet Tatra banka a.s., číslo účtu 2916891316/1100,
Platba pri dodaní - na dobierku, s príplatkom 1 €

8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu spoločnosť. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom alebo poštou na adrese ktorá je uvedená v kontaktoch. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom, nezodpovedáme.

9) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky informácie o Vašej osobe budeme používať iba pre našu potrebu a nebudú poskytnuté tretím osobám

 

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii e-mailom alebo poštou. Telefonické reklamácie, ako je uvedené vyššie nebudeme akceptovať.

2) kompletný tovar zašlite alebo doručte na sídlo našej spoločnosti. Termín osobného doručenia je nutné vopred dohodnúť telefonicky.

3) v zásielke uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu,

4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako neplatná.

5) v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady spojené s riešením neoprávnenej reklamácie.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou spoločnosťou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

Ďakujeme, že ste využili naše služby.

 

Niektoré zákony a predpisy:

- zák. č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní

- zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov

- zák. č. 513/1991 Zb obchodný zákonník

- zák. č. 40/1964 Zb občiansky zákonník

- zák. č. 108/2000 Zb o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji